Χώροι προβολής

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας theloBurger.gr προσφέρει ευδιάκριτη προβολή σε απόλυτα ξεκάθαρους και αρμονικά οριοθετημένους χώρους. Παράλληλα φροντίζεται ώστε κάθε διαφήμιση αφενός να βρίσκεται στο σωστό χώρο και αφετέρου να προβάλλεται  στους κατάλληλους αποδέκτες.

Για την αποτελεσματικότερη προβολή χορηγών έχουν προβλεφθεί τα μοναδικά πεδία διαφήμισης, που εξασφαλίζουν συνεχή προβολή σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας κι αν βρίσκεται ένας χρήστης:

Χώρος προβολής στο site theloburger.gr ( περιοχή 1 )

Ειδικά για την καλύτερη δυνατή προβολή burgerάδικων έχουν προβλεφθεί χώροι και υπηρεσίες προβολής που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σίγουρη οπτική επαφή  σε κάθε επισκέπτη :

Χώρος προβολής στο site theloburger.gr ( περιοχή 2 )

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την προβολή του πλήρη τιμοκαταλόγου αλλά και των στοιχείων κάθε ψητοπωλείου:

Χώρος προβολής στο site theloburger.gr ( περιοχή 3 )

Για την αποτελεσματικότερη διαφήμιση εταιριών που σχετίζονται με τον κλάδο που αφορά στα delivery burgerάδικα έχουν προβλεφθεί χώροι προβολής που καθιστούν δυνατή την σύνδεση του διαφημιζόμενου προϊόντος με το burger:

Χώρος προβολής στο site theloburger.gr ( περιοχή 4 )

Θα είμαστε δίπλα σας να σας εξηγήσουμε και να συμβάλουμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή της προβολής της επιχείρησης σας.