Προσωπικά Δεδομένα

Η theloBurger.gr δεσμεύεται ότι θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείεiται. Για αυτό, τηρώντας την νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε, να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς για προσφορές από προμηθευτές, διαγωνισμούς ή τα εταιρικά μας νέα. Για αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση μας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Επίσης, εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. κλικ εδώŽ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούμε είναι τα εξής:

Όνομα, Επωνυμία, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Διεύθυνση, IP, Τηλέφωνο (σταθερό), Τηλέφωνο (κινητό), Ώρες λειτουργίας, Ελάχιστη Παραγγελία, Όνομα Υπευθύνου

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας σε μία ή όλες τις παραπάνω επιλογές μπορείτε να μας ενημερώσετε για το αίτημα σας στο info@theloburger.gr