MASTERGRAPH

MASTERGRAPH

Η MASTERGRAPH ιδρύθηκε το 1996 ως εκτυπωτική επιχείρηση με δικά της μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό που στόχο πάντα έχει να καλύπτει τις ανάγκες των συνεργατών της. 

Διαρκώς αναπτυσσόμενοι εξελίσσοντας τις γνώσεις και τα μηχανήματά μας, προσπαθούμε ολοένα και περισσότερο για καλύτερες υπηρεσίες. 

Ο μηχανολογικός μας εξοπλισμός διαρκώς αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται. 

Περιλαμβάνει: 4χρωμη εκτυπωτική 70χ100 , 2 διπλωτικές μηχανές, κοπτική , καθώς και περιφερειακά μηχανήματα. Για την προετοιμασία των τσίγκων χρησιμοποιούμε CTP.

Βρείτε μας στο χάρτη