Σχέση με theloSouvlakia

Η εμπειρία της δημιουργίας και λειτουργίας του theloSouvlakia οδήγησε και στο theloburger.gr

Μία σχέση ‘κομματάκι’... αδερφική!

Η ιδέα για το theloBurger.gr ξεκίνησε με την παράλληλη ‘γέννηση’ του theloSouvlakia.gr. Η θετική αποδοχή της πρώτης προσπάθειάς μας, που αφορούσε στα σουβλάκια, αλλά και η συνεχής παρότρυνση από πολλούς επισκέπτες του, μας ώθησε στη δημιουργία αντίστοιχου οδηγού και για μπεργκεράδικα. Βασικός γνώμονας για εμάς είναι η βελτίωση των υπαρχόντων υπηρεσιών και η ενσωμάτωση τυχόν παραλείψεων. Η βασική ομάδα που υλοποίησε το πρώτο εγχείρημα είναι υπεύθυνη και για το δεύτερο. Αυτό αυτόματα εξασφαλίζει τη συνοχή σε δημιουργικό επίπεδο, την ταχύτητα στην πλοήγηση, την ίδια εγκυρότητα στην πληροφόρηση και τέλος την ίδια αξιοπιστία στις υπηρεσίες.

Διαφορές σίγουρα θα βρεθούν, αλλά η σχέση μεταξύ των 2 thelo είναι ... ‘κομματάκι’ αδερφική!